Βουλη, Κοινοβουλευτικος ελεγχος-ερωτησεις

Καμία απάντηση για το Ταμείο Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Μπορεί η κυβέρνηση να βρει λύση στα προβλήματα του Ταμείου Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ;

16/06/2014

Με την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων 6948/832/13.03.2014 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος, Θοδωρής Δρίτσας, Αγνή Καλογερή και Βασίλης Χατζηλάμπρου έθεσαν προς τοναρμόδιο υπουργό τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ταμείο Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ και ζήτησαν να πληροφορηθούν τις προθέσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους. Επειδή η ερώτηση αυτή δεν έλαβε ποτέ απάντηση, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο θέμα.
Έντονη ανησυχία έχει προξενήσει στους πολιτικούς υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας η έγγραφη ενημέρωση που απέστειλε προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και τους συλλόγους εργαζομένων η Διοίκηση του Ταμείου Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ (ΤΑΜΠΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το Φ. 400/42/3115/Σ.302/6-12-2013 έγγραφο της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Ταμείου:
α. Το Ταμείο έχει περιέλθει σε αδυναμία να καλύψει τις υποχρεώσεις του, καθώς η συνεχής μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων, οι οποίοι αποτελούσαν και αποτελούν τη μόνη πηγή εσόδων του, επέφερε μεγάλη μείωση των χρηματικών του διαθεσίμων και κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των δικαιούχων εφάπαξ βοηθήματος.
β. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ταμείου από 10-8-12 μέχρι 31-12-12 ανέρχονται σε 7.854.000 ευρώ και οι υποχρεώσεις από 1-1-13 μέχρι 3-12-13 σε κατά προσέγγιση 9.086.000 ευρώ.
γ. Το Ταμείο υπέστη ζημία 13.029.386,62 ευρώ λόγω του PSI.
δ. Στις 24-5-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε τη μη επιβολή επιπλέον μέτρων σε βάρος των ασφαλισμένων και την αναπλήρωση του ελλείμματος, το οποίο ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
ε. Η καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών προς τους ασφαλισμένους έχει ήδη φτάσει στους 14 μήνες, ενώ υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις ότι με τη σημερινή κατάσταση του Ταμείου, αυτοί που έφυγαν τον Δεκέμβριο 13 θα περιμένουν πάνω από 10 χρόνια για να πάρουν εφάπαξ.
στ. Διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός μεταταχθέντων ή αποσπασμένων υπαλλήλων που δεν κατέβαλαν τις αναλογούσες εισφορές.
ζ. Η διοίκηση του Ταμείου, μεταξύ άλλων ενεργειών, υπέβαλε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της νομοθεσίας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα μέτρα για την αύξηση των πόρων του και άσκησε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου για την αποκατάσταση της ζημίας από το PSI.
Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η ανάγκη χρηματοδότησης του ΤΑΜΠΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ είναι γνωστή στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/90501/22-11-2013 έγγραφό της ισχυρίζεται ότι αιτήματα για χρηματοδότηση των οφειλών του ΤΑΜΠΥ που γεννήθηκαν μετά την 31-12-2013 δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι εύλογη η ανησυχία των πολιτικών υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ για την επελθούσα αδυναμία του Ταμείου να καταβάλει εφάπαξ.

Ερωτάται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

  1. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών που οφείλονται από υπαλλήλους που μετατάχθηκαν από άλλα υπουργεία, υπαλλήλους που μετατάχθηκαν από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία και σε υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες εκτός ΓΕΣ; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την είσπραξή τους;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Ταμείου και την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων εφάπαξ;
  3. Έχει αποτιμήσει τις συνέπειες της πολιτικής απαγόρευσης προσλήψεων και της θέσης του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε κινητικότητα / διαθεσιμότητα (που οδηγεί και σε απολύσεις) στη βιωσιμότητα του Ταμείου;
  4. Έχει εκπονήσει σχέδιο για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου;

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή

  1. Όλες οι αναλογιστικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας που εκπονήθηκαν από το 2001 και μετά και αφορούν στο ΤΑΜΠΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
  2. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και την αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της νομοθεσίας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα μέτρα για την αύξηση των πόρων του Ταμείου, που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΜΠΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
  3. Την αγωγή που άσκησε το ΤΑΜΠΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά του ελληνικού Δημοσίου για την αποκατάσταση της ζημίας από το PSI.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Βαρεμένος
Θοδωρής Δρίτσας
Αγνή Καλογερή
Βασίλης Χατζηλάμπρου

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

συνδεσμοι

Follow Βασίλης Χατζηλάμπρου on WordPress.com
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: