Βουλη, Κοινοβουλευτικος ελεγχος-ερωτησεις

Να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Με αφορμή τα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε πλήθος περιοχών στη χώρα μας να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού.

24/07/2014

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας επιβεβαίωσε στις 14/7/2014 το πρώτο κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε κοπάδι αιγοπροβάτων στη Λινίσταινα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε χθες από τη διευθύντρια της υπηρεσίας, από τον έλεγχο που έγινε στο κοπάδι (έπειτα από ειδοποίηση του κτηνοτρόφου και την αιμοληψία σε 20 πρόβατα) ταυτοποιήθηκε η ασθένεια σε 7 πρόβατα, από τα οποία τα 4 έχουν νοσήσει. Επίσης, στην αρμόδια Δ/νση της Κτηνιατρικής υπήρξε αναφορά από δύο κτηνοτρόφους για πιθανή εμφάνιση της νόσου σε κοπάδι στο Σέκουλα το πρώτο και στο Λάλα το δεύτερο.
Το πρώτο κρούσμα στην Ηλεία έρχεται να προστεθεί στα πολλαπλά κρούσματα που σημειώθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και φανερώνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιζωοτία καταρροϊκού πυρετού, η οποία θα πλήξει καίρια τη ζωική παραγωγή, κυρίως των προβάτων. Οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και του ΥΠΑΑΤ καταδεικνύουν ότι δεν έχει αποτιμήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος για την οικονομία και την πρωτογενή παραγωγή.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου είναι κυρίως προβατοτροφική περιοχή. Αν και ο ιός του καταρροϊκού προσβάλλει όλα τα μηρυκαστικά (βοοειδή, αίγες), μόνο τα πρόβατα εμφανίζουν έντονα κλινικά συμπτώματα, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Η θνησιμότητα σε ένα κοπάδι κυμαίνεται από 1 έως 70%.
Είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί ο έλεγχος της νόσου, αναγκαία είναι η καταπολέμηση του εντόμου, καθώς και ο εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου συγχρονισμένα σε ολόκληρες περιοχές και σε όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις.
Συγκεκριμένα:
Θα έπρεπε να είχε καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένο σχέδιο επέμβασης «Άρθρο 18 Οδηγίας 2000/75/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ», όπου θα περιελάμβανε:

 1. Τη συγκρότηση συνεργείων ψεκασμού που θα υλοποιούν κάθε μέρα την εφαρμογή του προγράμματος στις καθορισμένες ζώνες προστασίας και ζώνες εποπτείας κάθε μολυσμένης εκμετάλλευσης αλλά και στις μη μολυσμένων εκμεταλλεύσεων (άρθρο 4 Οδηγίας 2000/75/ΕΚ).
 2. Τη συγκρότηση μονάδας έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο νομών και περιφερειών (άρθρο 7 παρ.2 Οδηγίας 2000/75/ΕΚ).
 3. Άμεση πρόσληψη κτηνιάτρων οι οποίοι θα εφαρμόζουν το πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού (άρθρο 9 παρ.1β Οδηγίας 2000/75/ΕΚ). Δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν απόθεμα εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού, θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα μέσα από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για το καταρροϊκό πυρετό, η ύπαρξη και η διαθεσιμότητα σε «αδρανοποιημένα εμβόλια» κατά του καταρροϊκού πυρετού (Οδηγία 2012/5/ΕΕ). Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε περίπτωση που αποφασίζεται επείγων εμβολιασμός, σύμφωνα με το άρθρο 54 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, στο 100% του κόστους για την προμήθεια των εμβολίων και στο 50% του κόστους που συνεπάγεται η διενέργεια του εμβολιασμού (2009/470/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009).
 4. Χρηματοδότηση των εθνικών μας εργαστηρίων (η εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και την προστασία των ζώων επιβάλλει να οριστούν κοινοτικά εργαστήρια συνδέσμου και αναφοράς και να αναληφθούν ενέργειες επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα. Φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας. Ειδικότερα, στον τομέα της προστασίας των ζώων, είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι δυνατόν να διαδίδονται με την εφαρμογή BlueTongue NETwork («σύστημα BT-Net»), άρα την άμεση και την ουσιαστική αξιοποίηση του επιστημονικού μας προσωπικού, αντί να τους οδηγούμε σε ένα νέο κύμα μετανάστευσης.
 5. Την άμεση καταβολή αποζημιώσεων όχι μόνο του ζωικού κεφαλαίου αλλά και των παραγώγων του (γάλα, αρνιά).
 6. Την άμεση οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών.

Επειδή αν δεν αντιμετωπιστεί η επιδημία άμεσα, παρά το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τους παραγωγούς και την περιοχή μας για πολλά χρόνια.
Επειδή για το ΣΥΡΙΖΑ η αγροκτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί το πρώτο βασικό πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας η οποία μπορεί και πρέπει να αποτρέψει την επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση όπου η συγκυβέρνηση πιστή στη πολιτική των μνημονίων επιβάλλει στην πατρίδα μας.
Ερωτάται ο υπουργός:

 1. Έχουν εφαρμοστεί άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε η χώρα μας να λάβει την κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή για την εξάλειψη της ασθένειας όπως αναφέρονται (Τμήμα 2 – Άρθρο 3 παρ.2 2009/470/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, παράρτημα Ι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ);
 2. Προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συγκρότηση συνεργείων ψεκασμού που θα υλοποιούν κάθε μέρα την εφαρμογή του προγράμματος;
 3. Προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη κτηνιάτρων οι οποίοι θα εφαρμόζουν το πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού και θα συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες;
 4. Έχει διερευνηθεί, την προηγούμενη περίοδο, η ύπαρξη και η καταλληλότητα εμβολίου με βάση τα κρούσματα που είχαν ήδη εκδηλωθεί στη χώρα μας (βλ. Δωδεκάνησα); Εάν όχι, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί σε αυτή την κατεύθυνση;
 5. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη 2009/470/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα έληξε στις 30 Απριλίου η προθεσμία που τα κράτη-μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα που ξεκινούν το επόμενο έτος, για τα οποία ζητούν κοινοτική οικονομική συμμετοχή, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε σε περίπτωση που αποφασιστεί επείγων εμβολιασμός να ενταχθεί στη δυνατότητα χρηματοδότησής του, σύμφωνα με το άρθρο 54 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, στο 100% του κόστους για την προμήθεια των εμβολίων και στο 50% του κόστους που συνεπάγεται η διενέργεια εμβολιασμού (2009/470/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009);
 6. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ο επείγων εμβολιασμός για τον καταρροϊκό πυρετό, προτίθεστε α ενταχθεί και ο εμβολιασμός για το μελιταίο πυρετό;
 7. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποζημιώνονται εκτός του ζωικού κεφαλαίου και τα παράγωγα του (γάλα, αρνιά);
 8. Πώς σκοπεύει να υλοποιήσει την άμεση οικονομική στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ή θα παρουσιάσουν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού, για την αγορά ζωοτροφών;
 9. Πότε δόθηκε η εντολή στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να απαγορεύσουν τη μετακίνηση ζώων σε σφαγεία από περιοχές που ήδη έχουν ήδη καταγράψει κρούσματα καταρροϊκού πυρετού (βλ. Δωδεκάνησα) προς τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθίου Ευσταθία( Έφη)
Ζαχαριάς Παναγιώτη Κωνσταντίνος
Κανελλοπούλου Ανδρέα Μαρία
Κοδέλας Παναγιώτη Δημήτριος
Πετράκος Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Χατζηλάμπρου Σάββα Βασίλειος

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

συνδεσμοι

Follow Βασίλης Χατζηλάμπρου on WordPress.com
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: