Βουλη, Κοινοβουλευτικος ελεγχος-ερωτησεις

Αποζημίωση Έναρξης Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Έναρξης Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.

16/09/2014

Για το έργο παραχώρησης της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ επισημαίνουμε τα παρακάτω:

  1. Με τη Συμφωνία Τροποποίησης Προσαρτήματος της 4 Αυγούστου 2008 συμφωνήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο (παράγραφος 3) η αποζημίωση για την καθυστέρηση της έναρξης παραχώρησης και επίσης να συμπεριληφθούν στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ποσά που αναφέρονται «…σε δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης πέραν την 9ης Ιανουαρίου 2008 και μέχρι την 12η Μαΐου 2008…».
  2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει πρόβλεψη ότι «…γίνεται με ρητή εκ μέρους του Δημοσίου επιφύλαξη του εκ μέρους του ενδελεχούς ελέγχου του είδους ή κατηγορίας δαπανών και εξόδων και των αντιστοίχων ποσών που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αναφορικά με τις κατηγορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 της παρούσης, εκτός του κόστους που αναφέρεται στην περίπτωση 4 (iii) που τελικά συμφωνείται. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών και εξόδων δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 91.119.000 ευρώ (Ανώτατο Όριο)».
  3. Στην επόμενη παράγραφο 4 το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

(i) Πρόσθετες προλειτουργικές δαπάνες (standing costs)         5.34 εκατ. ευρώ
(ii) Προμήθειες αδράνειας (commitment and bank fees)          1.85 εκατ. ευρώ
(iii) Κόστος καθυστέρησης (delay costs)                                   97.679 εκατ. ευρώ
(iv) Αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον πληθωρισμό της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου Άρθρο 7.2.1                                                                                                            13.750 εκατ. ευρώ

Συνολικό ποσό                                                                               91.119 εκατ. ευρώ

  1. Με την απόφαση ΕΠΠ/Π1/Φ1/ οικ 112/4-4-2014 εξαιρέθηκε το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα από το αντικείμενο της Σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.
  2. Όπως έχετε ήδη ενημερώσει με την 912/30-10-2013 απάντησή σας η υπόψη των 91.119 εκατ. ευρώ έχει καταβληθεί πλήρως στον Παραχωρησιούχο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο υπουργός:

  1. Στο ισχύον σήμερα Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο έχουν περιληφθεί τα ανωτέρω ποσά;
  2. Το κόστος της περίπτωσης 4 (iii) της παρ. 4 της Συμφωνίας της 4ης Αυγούστου 2008 (αναφερόμενο ως κόστος καθυστέρησης) αναφέρεται στην αναθεώρηση του κόστους κατασκευής λόγω της μετάθεσης του χρόνου κατασκευής εκ της καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης; Αν όχι, σε τι αναφέρεται;
  3. Το Δημόσιο έχει ζητήσει την αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης αυτής δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή αναφέρεται σε φυσικό αντικείμενο που δεν περιλαμβάνεται πλέον στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθίου Ευσταθία( Έφη)
Κανελλοπούλου Ανδρέα Μαρία
Κυριακάκης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Ουζουνίδου Χρήστου Ευγενία
Πετράκος Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Σταθάκης Μηνά Γεώργιος
Χατζηλάμπρου Σάββα Βασίλειος

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

συνδεσμοι

Follow Βασίλης Χατζηλάμπρου on WordPress.com
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: